Kalendarium Testów Zapachowych i Zawodów Polskiej Ligi Nosework na rok 2021

Marzec

6-7 – Pławmiowice (Gliwice) – zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework

27-28 – Bure (Gniezno) – zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework

Kwiecień

17-18 – Szczecin – zawody o Puchar Polskiej Ligi Nosework

Maj

8-9 – Karmanowice (Kazimierz Dolny) – zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework

15-16 – Poznań – zawody o Puchar Polskiej Ligi Nosework

Czerwiec

19-20 – Wrocław – zawody o Puchar Polskiej Ligi Nosework

Sierpień

21-22 – Warszawa (lub okolice) – zawody o Puchar Polskiej Ligi Nosework

Wrzesień

4-5 – Bure (Gniezno) – zawody o Puchar Polskiej Ligi Nosework

10-11 – Zielona Góra – zawody o Puchar Polskiej Ligi Nosework

25-26 – Katowice-Pyrzowice – zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework

Październik

9-10 – Bydgoszcz – zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework

23-24 – Warszawa (lub okolice) – zawody o Puchar Polskiej Ligi Nosework

Listopad

6-7 – Wrocław – zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework

Polska Liga Nosework organizuje trzy rodzaje zawodów – mistrzowskie,  pucharowe oraz treningowe

Zarówno zawody mistrzowskie, jak i pucharowe, organizowane są według regulaminu Polskiej Ligi Nosework. Zawody rangi mistrzowskiej ogłaszane są z góry na dany rok kalendarzowy, a zawody pucharowe z wyprzedzeniem minimum miesięcznym. Punkty zdobyte w zawodach rangi mistrzowskiej są uwzględniane w rankingu Polskiej Ligi Nosework, na podstawie którego jest przyznawany tytuł Mistrza Polskiej Ligi Nosework. Zawody pucharowe każdorazowo rozgrywane są o puchar ufundowany specjalnie na tę okazję, a punkty na nich zdobyte nie są uwzględniane w rankingu Polskiej Ligi Nosework

Zawody treningowe są oparte na regulaminie Polskiej Ligi Nosework. Nie są brane pod uwagę w rankingu o tytuł Mistrza Polski, mogą zawierać odstępstwa od regulaminu PLN (np. możliwość startu bez zaliczenia testów, znajomością miejsca ukrycia próbki – ustala je sędzia/organizator).

Zawody mistrzowskie (w ramach Polskiej Ligi Nosework na rok 2020):
Zastrzegamy możliwość dołożenia zawodów mistrzowskich w innych miastach. Informacja o tym pojawi się do 31.12.2020r., po tym terminie grafik zawodów mistrzowskich na 2020 r. będzie zamknięty.

Zawody pucharowe, treningowe i imprezy noseworkowo-integracyjne:
Będą pojawiały się cyklicznie w różnych miastach Polski – informacja o nich będzie pojawiała się z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem