Kalendarium Testów Zapachowych i Zawodów Polskiej Ligi Nosework na rok 2019

Styczeń
5 stycznia– Warszawa – Testy zapachowe
26 stycznia – Warszawa – Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework
27 stycznia – Lublin – Testy zapachowe

Luty
10 lutego – Poznań – Testy Zapachowe Polskiej Ligi Nosework
15 lutego – Warszawa – Testy Zapachowe Polskiej Ligi Nosework
24 lutego – Gorzów – Testy Zapachowe i Zawody Polskiej Ligi Nosework o Puchar Enumy

Marzec
9 marca – Warszawa – Testy zapachowe
23-24 marca – Roztocze (Lubelskie) – Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework

Kwiecień
6-7 kwietnia – okolice Czerniewa (Wielkopolska) – Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework

Maj
18-19 – Roztocze (Lubelskie) – Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework

Czerwiec
1-2 czerwca – Warszawa – Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework
16 czerwca – Warszawa – Testy Zapachowe

Lipiec
6-7 lipca – Poznań – Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework

Sierpień
3 sierpnia – Warszawa – Testy Zapachowe
4 sierpnia – Wrocław – Testy Zapachowe

Wrzesień
28-29 września – Roztocze (Lubelskie) – Testy Zapachowe i Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework

Październik
5-6 października – Warszawa – Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework
6 października – Zielona Góra – Testy Zapachowe
25 października – Poznań – Testy Zapachowe

Listopad
23-24 listopada – okolice Czerniewa (Wielkopolska) – Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework
30 listopada – Warszawa – Testy Zapachowe

Polska Liga Nosework organizuje dwa rodzaje zawodów – mistrzowskie i pucharowe.
Zarówno zawody mistrzowskie, jak i pucharowe, organizowane są według regulaminu Polskiej Ligi Nosework. Zawody rangi mistrzowskiej ogłaszane są z góry na dany rok kalendarzowy, a zawody pucharowe z wyprzedzeniem minimum miesięcznym. Punkty zdobyte w zawodach rangi mistrzowskiej są uwzględniane w rankingu Polskiej Ligi Nosework, na podstawie którego jest przyznawany tytuł Mistrza Polskiej Ligi Nosework. Zawody pucharowe każdorazowo rozgrywane są o puchar ufundowany specjalnie na tę okazję, a punkty na nich zdobyte nie są uwzględniane w rankingu Polskiej Ligi Nosework

Zawody mistrzowskie (w ramach Polskiej Ligi Nosework na rok 2019):
Zastrzegamy możliwość dołożenia zawodów mistrzowskich w innych miastach. Informacja o tym pojawi się do 31.12.2018 r., po tym terminie grafik zawodów mistrzowskich na 2019 r. będzie zamknięty.

Zawody pucharowe i imprezy noseworkowo-integracyjne:
Będą pojawiały się cyklicznie w różnych miastach Polski – informacja o nich będzie pojawiała się z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem