Kurs online Instruktora Polskiej Ligi Nosework – edycja 5

DLA KOGO?
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą poznać fascynujący sport kynologiczny, jakim jest nosework. Zarówno dla tych, którzy na co dzień zajmują się pracą z psami i chcą poszerzyć swoją ofertę szkoleniową, jak i dla właścicieli psów chcących lepiej poznać tę dyscyplinę. Ponieważ program zajęć nie obejmuje podstawowych zagadnień z zakresu szkolenia psów, wymagana jest znajomość w tym zakresie.
DLACZEGO WARTO?
Nosework, czyli praca węchowa, to świetna zabawa i korzyść dla Twojego psa! Podczas niej aktywne są bardzo duże obszary mózgu psa, co czyni ją niezwykle wyczerpującą formą aktywności umysłowej. Za jej pomocą można skutecznie zmęczyć psa w krótkim czasie. Regularne ćwiczenia mają pozytywny wpływ na zachowanie psa (uczą go m.in. koncentracji, samodzielności i budują pewność siebie). Dodatkowo węszenie jest bardzo przyjemne. Kora węchowa jest bogata w dopaminę, receptory dopaminergiczne oraz stanowi ważną część układu nagrody (pobudzenie tego układu odczuwane jest jako przyjemność). Dlatego warto wzbogacić swoją ofertę szkoleniową o ten sport kynologiczny.
FORMA KURSU:
Kurs ma formę internetową i prowadzony jest w całości online (wyjątkiem jest egzamin, który odbywa się stacjonarnie). Uczestnicy dostaną dostęp do prywatnej grupy na Facebooku, webinarów, materiałów treningowych, filmów instruktażowych oraz otrzymają indywidualne porady i pogramy treningowe.
PROGRAM KURSU
TEORIA
Moduł I
Zmysł powonienia psa.
Wykorzystanie zmysłu powonienia u psów służbowych
Różnice między detekcją zapachu a nosework
Akcesoria w nosework
Przygotowanie próbek zapachowych na różnych nośnikach
Sterylność – przechowywanie próbek, świadome ich zanieczyszczanie
Regulamin PLN: testy, klasy, kategorie
Moduł II
Zmiany w zachowaniu i etapy rozpracowywania stożka zapachowego
Teoria zapachu – wpływ środowiska na zapach, świadome układanie próbek zapachowych
Moduł III
Nosework w terapii psów problemowych.
Rytuał startowy – rola, wprowadzenie i dobór do temperamentu psa
Wpływ innych sportów kynologicznych na trening nosework
Diagnozowanie problemów i sposoby radzenia sobie z nimi (fałszywe alarmy, niszczenie przedmiotów, branie próbki w zęby, zbyt wysokie pobudzenie, problemy z motywacją itp.)
Moduł IV
Handling w nosework
Przygotowanie psa do poszczególnych klas – próbki niedostępne, zwodnicze zapachy, próbki wielokrotne
Moduł V
Planowanie treningów.
Przygotowanie do zawodów – coaching w sportach kynologicznych
Style szukania zapachu w zależności od predyspozycji rasowych, osobowości i preferencji łowieckich
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE OBEJMUJĄ:
– pracę z własnym psem oraz prowadzenie treningów z jedną osobą i jej psem
– dostęp do filmów instruktażowych oraz opisów ćwiczeń (różne poziomy – wprowadzenie zapachu, budowanie rytuału startowego, wprowadzenie pudełek, generalizacja przedmiotów, wprowadzenie pomieszczeń/terenu/pojazdów, pojemniki z wodą, próbki niedostępne, próbki w ziemi, próbki wielokrotne, ignorowanie przewodnika, ignorowanie zwodniczych zapachów, zabawy motywacyjne, świadome prowadzenie psa po ringu)
– samodzielną analizę treningów z wykorzystaniem zagadnień teoretycznych (kumulacja i wpływ środowiska na rozchodzenie się zapachu, handling)
– analizę filmów pracy z psem (dla uczestników z psami)
– samodzielną analizę filmów pod kątem „Zmian w Zachowaniu”
– ćwiczenia z wykorzystaniem zagadnień teoretycznych
TERMINY:
TERMINY:
13.01.2023 godz. 19.30 – webinar moduł 1
17.02.2023 godz. 19.30 – webinar moduł 2
17.03.2023 godz. 19.30 – webinar moduł 3
14.04.2023 godz. 19.30 – webinar moduł 4
12.05.2023 godz. 19.30 – webinar moduł 5
Egzamin (do wyboru jedna z dwóch lokalizacji)
13-14.05.2023 – egzamin stacjonarny w Warszawie
20-21.05.2023 – egzamin stacjonarny w Poznaniu
Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Egzamin praktyczny polega na przystąpieniu do oficjalnych testów zapachowych Polskiej Ligi Nosework oraz na starcie w zawodach treningowych z własnym psem, przygotowaniu ringu i opowiedzeniu o nim oraz przeprowadzeniu treningu (z góry ustalonym celem) z psem z zewnątrz.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest terminowe odrabianie prac domowych 😊
ZAPISY:
Formularz do zapisów (kliknij tu)
KOSZT KURSU:
3000 zł
Cena kursu obejmuje:
– dostęp do prywatnej grupy na facebooku
– udział w webinarach
– dostęp do panelu dyskusyjnego
– nagrania treningów z psami z zewnątrz
– materiały szkoleniowe (filmy instruktażowe, opisy ćwiczeń, skrypty z modułów teoretycznych)
– egzamin teoretyczny i praktyczny (w tym udział w oficjalnych Testach Zapachowych Polskiej Ligi Nosework oraz zawodach treningowych)
Uwaga – liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzeniem i rezerwacją miejsca na kursie jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł.
Prowadzący:
Sylwia Trambacz-Oleszak – doktor nauk biologicznych, instruktorka noseworku, założycielka, prezes i sędzia Poskiej Ligi Nosework, zawodniczka noseworku, właścicielka szkoły dla psów Chilaland Nosework.
Piotr Awencki – trener psów, instruktor noseworku, redaktor Dog&Sport, założyciel Centrum Edukacji Kynologicznej Zuzik (2004r), założyciel i trener Klubu Nosework Warszawa, założyciel, vice prezes i sędzia Polskiej Ligi Nosework.
Masz pytania?
Sylwia Trambacz-Oleszak – tel. 881 310 361
Piotr Awencki – tel. 509 367 997
Mail: info@polskaliganosework.pl