Zostań sędzią PLN

Polska Liga Nosework chcąc zapewnić na zawodach wysoki poziom sędziowania, a jednocześnie poszerzyć kadrę sędziowską informuje, że by otrzymać licencję Sędziego Polskiej Ligi Nosework trzeba spełnić następujące kryteria. Kandydaci na sędziego powinni wykazywać się nienaganną kulturą osobistą oraz zobowiązani są odbyć staż

Staż
– złożyć wniosek o rozpoczęcie aplikacji sędziowskiej (koszt rozpoczęcia aplikacji wynosi 100 zł)
– odbyć minimum 5-cio krotnie staż w roli asystenta sędziego na zawodach organizowanych przez Polską Ligę Nosework
– przygotowanie ringów wraz z ułożeniem próbek pod okiem sędziego wyznaczonego przez zarząd Polskiej Ligi Nosework
– sędziowanie testów zapachowych oraz zawodów w każdej z konkurencji pod okiem sędziego wyznaczonego przez zarząd Polskiej Ligi Nosework
– prowadzenie pełnej dokumentacji z zawodów
– zdać ze swoim psem testy zapachowe organizowane przez Polską Ligę Nosework

Po odbyciu stażu, kandydat na sędziego, zanim zostanie uznany oficjalnie za Sędziego Polskiej Ligi Nosework, zobowiązany jest zdać następujące egzaminy

Egzaminy
– egzamin teoretyczny z regulaminu Polskiej Ligi Nosework
– egzamin teoretyczny z teorii zapachu
– egzamin praktyczny polegający na przygotowaniu ringów, ułożeniu próbek i przeprowadzeniu dokumentacji z zawodów
– egzamin praktyczny polegający na samodzielnym sędziowaniu testów zapachowych i zawodów we wszystkich kategoriach
Koszt przystąpienia do egzaminów wynosi 200 zł

Po spełnieniu powyższych kryteriów kandydat otrzymuje tytuł i licencję Sędziego Polskiej Ligi Nosework oraz strój sędziowski.

Pragnąc zapewnić wysoki poziom sędziowania, w wyjątkowych sytuacjach zarząd Polskiej Ligi Nosework zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia aplikacji sędziowskiej, wydłużenia stażu na zawodach w roli asystenta lub może nie wyrazić zgody na przystąpienie do egzaminu sędziowskiego. W przypadku skarg, rażących uchybień lub niewypełnianiu obowiązków sędziowskich lub przerwy dłuższej niż rok, przyznana licencja sędziego może zostać cofnięta. Decyzję o cofnięciu licencji podejmuje zarząd Polskiej Ligi Nosework przez głosowanie.