Regulamin Testów Zapachowych i Zawodów

Polska Liga Nosework to klub sportowy, którego celem jest promowanie sportu kynologicznego jakim jest nosework. Cel ten jest realizowany poprzez organizowanie zawodów, seminariów, pokazów, zabaw integracyjnych i gier miejskich oraz zrzeszanie zawodników i klubów pod szyldem Polskiej Ligi Nosework.

Postanowienia ogólne:
Polska Liga Nosework pracuje na naturalnych zapachach (laska cynamonu, skórka pomarańczy, goździk). Próbka zapachowa może być zarówno w naturalnej postaci oraz pod postacią innego nośnika wcześniej przygotowanego w określony sposób. Podczas zawodów mogą być rozgrywane różne kategorie, które dodatkowo mogą być podzielone na różne stopnie trudności (klasy).

Informacje:
Zespół
• Pod pojęciem zespołu rozumiemy parę przewodnik i pies.
• Zespół, by być dopuszczonym do udziałów w zawodach, musi mieć zaliczony test zapachowy z zapachu cynamonu.
• Każdy zespół może uzyskać awans do wyższych klas w poszczególnych kategoriach oraz zdobyć tytuł Champion, Grand Champion i Mistrz Polskiej Ligi Nosework.
• Zmiana psa lub przewodnika sprawia, że para ta jest traktowana jako nowy zespół i wymaga ponownego przejścia kolejnych etapów.

Dopuszczenie do zawodów/testów zapachowych
• Do testów zapachowych mogą podchodzić psy powyżej 5. miesiąca życia.
• Do startów w klasie 0 dopuszczone są psy, które ukończyły 5 miesięcy.
• Do startów w klasie 1 dopuszczone są psy, które ukończyły 8 miesięcy.
•Dopuszczenie do zawodów/testów zapachowych
• Do testów zapachowych mogą podchodzić psy powyżej 5. miesiąca życia.
• Do startów w klasie 0 dopuszczone są psy, które ukończyły 5 miesięcy.
• Do startów w klasie 1 dopuszczone są psy, które ukończyły 8 miesięcy.
• Do startów w kasach 2-3 dopuszczone są psy, które ukończyły 12 miesięcy.
• Psy startujące w zawodach muszą wcześniej zaliczyć odpowiednie testy zapachowe.
• Awans do klasy wyższej regulują osobne przepisy.
• Istnieje możliwość dopuszczenia do testów zapachowych i zawodów innych zwierząt niż psy (decyzja należy do organizatora), jednak nie będą one brane pod uwagę w ogólnej klasyfikacji.
• W zawodach/testach zapachowych mogą brać udział osoby nieletnie za zgodą i pod opieką opiekuna prawnego.
• W zawodach/testach zapachowych mogą brać udział osoby niepełnosprawne; jeżeli stopień niepełnosprawności wpływa na styl pracy lub może stwarzać problem w dostępie do miejsc nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych, osoby te są proszone o wcześniejszy kontakt z organizatorem.
• W zawodach/testach zapachowych mogą brać udział niepełnosprawne psy; wyjątkiem są te zwierzęta, którym start sprawia widoczny dyskomfort lub ból (decyzja o wykluczeniu ich z udziału należy do organizatora/sędziego).
• W zawodach nie mogą brać udziału suki w okresie cieczki, w ciąży oraz karmiące.
• Psy w trakcie startu mogą być na lince lub bez (można także zmienić sposób prowadzenia psa w trakcie trwania przebiegu).
• Psy mogą startować w ubrankach lub kamizelkach chłodzących.
• Na terenie zawodów zabronione jest stosowanie kolczatek, obroży elektrycznych i dławików. Zabrania się także stosowania jakichkolwiek innych metod awersyjnych.
• Na teren zawodów zabronione jest wnoszenie własnych próbek zapachowych używanych w Polskiej Lidze Nosework. Zawodnik może wprowadzić psu dodatkowy zapach (tzw. rozgrzewkowy), który będzie mu służył do przygotowania do startu psa podczas zawodów.

Próbka zapachowa
• Pod pojęciem próbki zapachowej rozumiemy próbkę zarówno w naturalnej postaci (laska cynamonu, ususzona skórka pomarańczy, goździk), jak i inny nośnik (bawełniany patyczek do czyszczenia uszu, podkładka filcowa, sznurek konopny/bawełniany, kawałek drewna itp.) nasączony naturalnym zapachem (w odpowiedni sposób przygotowany). W klasach 0-2 i na testach zapachowych są tylko naturalne próbki, inne nośniki zapachu mogą być w klasie 3.
• Przez „wiek próbki” rozumiemy czas od momentu jej wyjęcia ze słoika (w przypadku naturalnych zapachów) lub wyjęcia z „parownika” (w przypadku nośnika na który został naniesiony zapach przez parowanie) do momentu jej użycia (umieszczenia na ringu; wiek próbki używanej na zawodach jest zależny od klasy).
• Przez „czas odłożenia próbki zapachowej” rozumiemy czas upływający od momentu umieszczenia jej na ringu do momentu rozpoczęcia pierwszych startów na zawodach w danej kategorii i klasie.
• Minimalny wymiar próbki zapachowej jest zależny od jej rodzaju – w przypadku naturalnego nośnika powinien być to pasek o długości nie mniejszej niż 0,5 cm; w przypadku innego nośnika powinien być to pasek o długości nie mniejszej niż 1 cm (nie ma ograniczeń co do maksymalnych rozmiarów próbki).

Teren zawodów
• Pod pojęciem terenu zawodów rozumiemy zarówno ringi, na których odbywać będą się testy zapachowe/zawody, jak również miejsce oczekiwania na start/ogłoszenie wyników itd.
• Na terenie zawodów nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu oraz osoby naruszające porządek publiczny.
• Na terenie zawodów nie mogą przebywać zwierzęta agresywne, które swym zachowaniem mogą stworzyć realne zagrożenie dla innych uczestników.
• Na terenie zawodów obowiązuje całkowity zakaz przekazywania sobie informacji o ringu i przebiegu zawodów (poza wyznaczonymi strefami); łamanie tego zakazu może skutkować dyskwalifikacją, czasowym lub dożywotnim zakazem udziału w imprezach organizowanych przez Polską Ligę Nosework.
• Na terenie zawodów zostaną wyznaczone ringi (miejsca, gdzie odbywać będą się testy i przeszukania); wstęp na ring jest możliwy jedynie za zgodą sędziego/organizatora, a poruszanie się po nim musi się odbywać zgodnie z jego wytycznymi.
• Na terenie zawodów zostaną wyznaczone strefy, w których zespoły będą oczekiwać na start lub po nim; samowolne ich opuszczanie może skutkować dyskwalifikacją, czasowym lub dożywotnim zakazem udziału w imprezach organizowanych przez Polską Ligę Nosework.

Ring
• Pod pojęciem ringu rozumiemy wyznaczony teren, na którym będzie rozgrywana dana konkurencja.
• Przed rozpoczęciem startu, przewodnik psa może zapoznać się z ringiem według reguł wyznaczonych przez sędziego.
• Samowolne wchodzenie na ring przewodnika lub psa jest zabronione.
• W najbliższej okolicy ringu (o jej wielkości decyduje sędzia) zabronione jest przebywanie innych zespołów poza tym, który aktualnie startuje oraz osób postronnych.
• Granice ringu powinny być wyznaczone w wyraźny sposób za pomocą pachołków lub innych charakterystycznych odnośników (np. drzew, ściany itp.) .
• Przed startem każdy z zawodników zostanie poinformowany o granicach ringu.
• Wielkość ringu jest zależna od klasy i kategorii.

Sędziowie
• Sędzia na każde tety zapachowe oraz zawody jest wyznaczany przez zarząd Polskiej Ligi Nosework.
• Sędziami mogą być osoby zarówno z Polski, jak i z zagranicy (w tym wypadku organizator zobowiązany jest zapewnić tłumacza).
• Testy zapachowe oraz zawody treningowe mogą sędziować Instruktorzy Polskiej Ligi Nosework

Asystenci
• Rolą asystenta jest pomoc w prowadzeniu zawodów (zakres obowiązków asystenta wyznacza sędzia).
• Liczba asystentów na zawodach jest zależna od potrzeb, jednak nie mniejsza niż jeden.
• Podczas startów w danej kategorii asystenci nie mogą się zmieniać.

Test zapachowy
• Test zapachowy polega na wskazaniu puszki z ukrytą próbką zapachową.
• Do przeszukania pies ma 10 puszek (o średnicy 10 cm), 1 z ukrytą laską cynamonu albo suszoną skórką pomarańczy albo goździkiem, 9 bez zapachu.
• Maksymalny czas wynosi 2 min.
• Testy zapachowe przeprowadzane są na trzech naturalnych rodzajach zapachu (laska cynamonu, suszona skórka pomarańczy, goździk). Każdy test przeprowadzany jest osobno (pies może jednego dnia zdawać wszystkie trzy lub tylko wybrany rodzaj zapachu).
• Podczas testu zapachowego „fałszywy alarm” (błędne wskazanie miejsca ukrycia próbki zapachowej) oznacza jego niezaliczenie.
• Sędzia ma prawo przerwać test ze względu na dobrostan psa

Zespół, który chce brać udział w zawodach, musi zaliczyć odpowiednie testy zapachowe:
• starty w klasie 0 – zapach cynamonu
• starty w klasie 1 – zapach cynamonu i pomarańczy
• starty w klasie 2 i 3 – z zapach cynamonu, pomarańczy i goździka
• starty w klasie Senior – zapach cynamonu, pomarańczy i goździka
Uwaga! Warunkiem startu w wyższej klasie, oprócz zaliczenia odpowiedniego testu zapachowego, jest również zaliczenie odpowiedniej liczby czystych przebiegów w klasie niższej. Wyjątkiem jest klasa Senior w której warunkiem startu jest osiągnięcie odpowiedniego wieku i zaliczenie odpowiednich testów.

Dyskwalifikacja podczas testów zapachowych
Zespół otrzyma dyskwalifikację za następujące zachowania:
• samowolne wchodzenie (zarówno psa, jak i przewodnika) na obszar ringu
• załatwienie potrzeb fizjologicznych przez psa na ringu
• samowolne opuszczenie ringu przez psa (o ile nie jest spowodowane rozpracowywaniem stożka zapachowego) i nie reagowanie na przywołanie przewodnika
• zniszczenie próbki zapachowej, miejsca jej ukrycia lub innych elementów ringu oraz zachowanie mogące do tego doprowadzić (nadmierne drapanie, podgryzanie).
• chwycenie dowolnego przedmiotu i nie reagowanie na polecenie oddania
• błędne wskazanie miejsca ukrycia próbki zapachowej
• wyraźne wskazanie psu miejsca ukrycia próbki zapachowej przez przewodnika
• nagrodzenie psa po zgłoszeniu „alarmu” a przed otrzymania potwierdzenia od sędziego
• wydanie przez przewodnika psu polecenia wskazania miejsca ukrycia próbki zapachowej po zgłoszeniu sędziemu alarm

Na testach zapachowych zabrania się:
• pukania i dotykania przedmiotów na ringu
• rzucania na przedmioty oraz ring jedzenia/zabawek
• upuszczania jedzenia/zabawek na ringu
• zachowań awersyjnych w stosunku do psa
• nakładania na niego nadmiernej presji swoją postawą
• nieustannego napięcia smyczy/linki lub szarpania za jej pomocą psa
Za te zachowania sędzia może upomnieć lub zdyskwalifikować zespół, gdy zachowanie się powtórzy.

Zawody
Polska Liga Nosework organizuje trzy rodzaje zawodów – mistrzowskie, pucharowe oraz treningowe. Zarówno zawody mistrzowskie, jak i pucharowe, organizowane są według regulaminu Polskiej Ligi Nosework. Zawody rangi mistrzowskiej ogłaszane są z góry na dany rok kalendarzowy, a zawody pucharowe i treningowe z wyprzedzeniem minimum miesięcznym.
Punkty zdobyte w zawodach rangi mistrzowskiej są uwzględniane w rankingu Polskiej Ligi Nosework, na podstawie którego jest przyznawany tytuł Mistrza Polskiej Ligi Nosework.
Zawody pucharowe każdorazowo rozgrywane są o puchar ufundowany specjalnie na tę okazję, a punkty na nich zdobyte nie są uwzględniane w rankingu Polskiej Ligi Nosework (chyba, że ranking nie wyłoni mistrza Polskiej Ligi Nosework – patrz Zasady przyznawania tytułu Mistrz Polskiej Ligi Nosework). Zawody treningowe mogą zawierać odstępstwa od regulaminu PolskiejLigi Nosework i mają na celu zdobywanie doświadczenia przez biorące w nich zespoły.

• Zawody odbywają się w 4 kategoriach, każda z kategorii ma 4 poziomy trudności (4 klasy). Wyjątkiem jest klasa Senior, która jest przeznaczona dla psów powyżej 8. roku życia i jest rozgrywana we wszystkich kategoriach.
• Awans do wyższej klasy zespół uzyskuje, gdy posiada zaliczony test zapachowy (klasa 0 – laska cynamonu; klasa 1 – suszona skórka pomarańczy; klasa 2 – goździk) oraz gdy w danej klasie uzyska dwa „czyste” przebiegi. Przez czysty przebieg rozumiemy bezbłędne wskazanie wszystkich próbek podczas startu.
• Zespół może startować dowolną ilość razy w każdej z klas, jednak po starcie w klasie wyższej nie ma możliwości ponownego startu w niższej w tej samej kategorii.
• Podczas jednych zawodów pies może wystartować we wszystkich kategoriach
• Podczas jednych zawodów zespół może odbyć maksymalnie 4 starty (nie wliczając w to testów zapachowych o ile te nie odbywają się tego samego dnia co starty w zawodach).
• Podczas jednych zawodów ten sam pies nie może startować w tej samej klasie i kategorii z różnymi przewodnikami.
• Podczas jednych zawodów ten sam przewodnik nie może startować w tej samej klasie i kategorii z różnymi psami.
• Przed rozpoczęciem startów w swojej klasie zespół nie może przebywać na terenie zawodów (poza wyznaczoną strefą parkowania)
• Zespół jest zobligowany do opuszczenia terenu zawodów po wręczeniu nagród w swojej klasie, a przed rozpoczęciem startów kolejnej klasy.
• Podczas rozgrywania zawodów zespól może poruszać się wyłącznie w strefach wyznaczonych przez organizatorów.
• W wyjątkowych sytuacjach, (zarówno w trakcie testów zapachowych jak i zawodów) podczas trwania startu, gdy ten zostanie zakłócony, sędzia może zatrzymać czas, by pozwolić zespołowi ponownie przygotować się do przeszukania. W takim wypadku zespół musi opuścić teren ringu, a ponowne przekroczenie jego granic spowoduje wznowienie przeszukania (czas zostanie ponownie uruchomiony)

Ogólne zasady podczas startów
• Przewodnik ma obowiązek ustawić psa na wprost linii startowej
• Przekroczenie linii ringu przez psa lub przewodnika powoduje rozpoczęcie liczenia czasu. Czas jest liczony do momentu odnalezienia ostatniej próbki lub zakończenia przeszukania przez przewodnika słowem „pusto” (w przypadku nieznanej liczby próbek).
• W dowolnej chwili przewodnik może ponownie wystartować psa, jednak nie powoduje to zatrzymania (ani zerowania) czasu.
• Przewodnik zgłasza znalezienie próbki zapachowej przez podniesienie ręki nad głowę i/lub słowo „alarm”.
• Przewodnik przed startem ma obowiązek poinformować sędziego o sposobie zgłaszania alarmu.
• Po zgłoszeniu alarmu przez przewodnika, sędzia zaprzecza (mówiąc „nie”) lub potwierdza (mówiąc „tak”) miejsce znajdowania się próbki zapachowej.
• W przypadku wątpliwości sędzia ma prawo zapytać „gdzie?”, a przewodnik powinien wskazać miejsce próbki (dopiero po tym sędzia mówi „tak” lub „nie”). Przewodnik nie może w tym czasie wydać psu polecenia wskazania ponownie próbki zapachowej.
• Przewodnik nie może nagrodzić psa przed potwierdzeniem przez sędziego zgłoszenia miejsca ukrycia próbki.
• Zabrania się trzymania psa na rękach (wyjątkiem jest sytuacja, gdy w ten sposób ułatwia mu wejście na trudnodostępne miejsce). Trzymanie psa przy miejscu schowania próbki zapachowej będzie traktowane jako „wyraźne wskazanie psu miejsca ukrycia próbki zapachowej przez przewodnika” i oznaczać będzie dyskwalifikację.
• Przewodnik może podsadzić psa umożliwiając mu wejście na trudnodostępne miejsce
• Zabrania się dotykania przedmiotów na ringu przez przewodnika bez zgody sędziego
• Przewodnik ma prawo dotknąć i/lub przytrzymać (za zgodą sędziego) przedmioty mogące stworzyć zagrożenie, wywołujące lęk u psa. Zgodę powinien uzyskać podczas zapoznania się z ringiem.
• W wypadku, gdy pies nie wykazał wyraźnego zainteresowania miejscem ukrycia próbki zapachowej (nie nastąpiła zmiana w zachowaniu – zatrzymanie, węszenie itp.) a wskazaniu go przez przewodnika sędzia ma prawo tego nie uznać. Samo wskazanie miejsca ukrycia próbki zapachowej przez przewodnika i zgłoszenie „alarmu” będzie traktowane jako „wyraźne wskazanie psu miejsca ukrycia próbki zapachowej przez przewodnika” i oznaczać będzie dyskwalifikację.
• Przewodnik powinien zgłosić alarm bezpośrednio po zainteresowaniu się lub wskazaniu miejsca ukrycia próbki zapachowej przez psa. W wypadku, gdy to nie nastąpiło, może ponownie naprowadzić psa

Punkty:
• za każdą znalezioną próbkę zespół otrzymuje +50 punktów
• ocena współpracy przewodnika i psa do +20 punktów
• za „czysty przebieg”: klasa 0 + 50 punktów; klasa 1 + 100 punktów; klasa 2 + 200 punktów; klasa 3 + 400 punktów; klasa Senior + 100 punktów
• za przebieg bez błędnego wskazania w klasie 2 i 3 zespół otrzymuje +50 punktów (w wypadku, gdy nie znalazł wszystkich próbek zapachowych – przy czystym starcie otrzymuje liczbę punktów według punktu powyżej)
• zainteresowanie próbką lub jej nośnikiem oraz innym elementem ringu, które może skutkować zniszczeniem (drapanie, podgryzanie itp.)  – 20 punktów
• upuszczenie na ringu smakołyka – 20 punktów

Dyskwalifikacja podczas zawodów
Zespół otrzyma dyskwalifikację za następujące zachowania:
• samowolne wchodzenie (zarówno psa, jak i przewodnika) na obszar ringu
• załatwienie potrzeb fizjologicznych przez psa na ringu
• samowolne opuszczenie ringu przez psa (o ile nie jest spowodowane rozpracowywaniem stożka zapachowego) i nie reagowanie na przywołanie przewodnika
• zniszczenie próbki zapachowej, miejsca jej ukrycia lub innych elementów ringu oraz zachowanie mogące do tego doprowadzić (nadmierne drapanie, podgryzanie).
• chwycenie dowolnego przedmiotu i nie reagowanie na polecenie oddania
• drugie błędne wskazanie niewłaściwego miejsca ukrycia próbki zapachowej
• wyraźne wskazanie psu miejsca ukrycia próbki zapachowej przez przewodnika
• nagrodzenie psa po zgłoszeniu „alarmu” a przed otrzymania potwierdzenia od sędziego
• wydanie przez przewodnika psu polecenia wskazania miejsca ukrycia próbki zapachowej po zgłoszeniu sędziemu alarm
• upłynięcie limitu czasu (jeżeli nie została odnaleziona wymagana liczba próbek – w klasie 2 i 3 nie został zakończony przebieg przez przewodnika)
• dwukrotne upuszczenie smakołyka na ring lub przedmiot znajdujący się na ringu bądź rozsypanie smakołyków na ringu
Dyskwalifikacja oznacza wyzerowanie punktów w danej kategorii, a zespół nie jest brany pod uwagę w klasyfikacji w niej.

Dyskwalifikacja czasowa oraz dożywotnia
W trakcie trwania startów, niestosowanie się do wytycznych dotyczących poruszania się po terenie zawodów, zbliżanie się do ringu lub w jakikolwiek inny sposób utrudnianie startów oraz stosowanie metod awersyjnych może skutkować dyskwalifikacją z bieżących zawodów, czasowym lub dożywotnim zakazem udziału w imprezach organizowanych przez Polską Ligę Nosework

Klasy i kategorie
Kategorie
• Zawody Polskiej Ligi Nosework odbywają się z podziałem na kategorie, które mogą różnić się zasadami ich rozgrywania.
• Zespół może startować we wszystkich kategoriach lub tylko w wybranej.
• W każdej z kategorii zespół może awansować do wyższej klasy oraz uzyskać tytuł Champion.
Klasy
• Klasy są wyznacznikiem poziomu zaawansowania zespołu.
• Awans do klasy wyższej jest możliwy po uzyskaniu dwóch czystych przebiegów w jednej kategorii i po zdaniu odpowiednich testów zapachowych.
• Zespół może startować dowolną ilość w tej samej klasie, jednak po starcie w klasie wyższej nie może ponownie startować w niższej klasie.

Opis klas:

Klasa 0
• używany zapach – cynamon
• dla psów powyżej 5. miesiąca życia
• liczba próbek – 1
• przewodnik zna liczbę próbek
• czas jest zatrzymany po zgłoszeniu przez przewodnika znalezienia próbki
• dyskwalifikacja za drugi fałszywy „alarm”

Klasa 1
• używane zapachy – cynamon i skórka pomarańczy
• dla psów powyżej 8. miesiąca życia
• możliwe rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu
• liczba próbek – od 2 do 3 (próbki mogą być jednego zapachu lub obu)
• przewodnik zna liczbę próbek
• czas jest zatrzymany po zgłoszeniu przez przewodnika znalezienia ostatniej próbki
• dyskwalifikacja za drugi fałszywy „alarm”

Klasa 2
• używane zapachy – cynamon, suszona skórka pomarańczy i goździk
• dla psów powyżej 12. miesiąca życia
• możliwe rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu, jedzenia lub zabawek
• liczba próbek – od 1 do 5 (próbki mogą być jednego zapachu, dwóch lub trzech)
• przewodnik nie zna liczby próbek
• czas jest zatrzymany po zgłoszeniu przez przewodnika (słowem „pusto”) zakończenia przeszukania
• próbki mogą być bezpośrednio niedostępne dla psa
• dyskwalifikacja za drugi fałszywy „alarm”
• stożki zapachowe mogą się nakładać (minimalna odległość między nimi wynosi 1 m)
• nakładające się stożki zapachowe muszą być różnych zapachów

Klasa 3
• używane zapachy – cynamon, suszona skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalny jest odpowiednio przygotowany inny nośnik zapachu (np. sznurek konopny, kawałek drewna itp.)
• dla psów powyżej 12. miesiąca życia
• możliwe rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu, jedzenia lub zabawek
• liczba próbek – od 0 do 5 (próbki mogą być jednego zapachu, dwóch lub trzech)
• przewodnik nie zna liczby próbek
• czas jest zatrzymany po zgłoszeniu przez przewodnika (słowem „pusto”) zakończenia przeszukania
• próbki mogą być bezpośrednio niedostępne dla psa (próbka przygotowana na innym nośniku musi być dostępna)
• dyskwalifikacja za drugi fałszywy „alarm”
• stożki zapachowe mogą się nakładać (minimalna odległość między nimi wynosi 0,5 m)
• nakładające się stożki zapachowe mogą być tych samych zapachów (wtedy minimalna odległość między nimi powinna wynosić minimum 1 m)

Senior
• używane zapachy – cynamon, skórka pomarańczy i goździk
• dla psów powyżej 8 roku życia
• możliwe rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu
• liczba próbek – od 1 do 2 (próbki mogą być jednego zapachu)
• przewodnik zna liczbę próbek
• czas jest zatrzymany po zgłoszeniu przez przewodnika znalezienia ostatniej próbki
• dyskwalifikacja za drugi fałszywy „alarm”

Kategorie:

Pojazdy
KLASA 0
• jeden rodzaj zapachu – cynamon
• dopuszczalna liczba pojazdów – 1
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1
• limit czasu – 2min.
• przewodnik zna liczbę próbek
• próbki mogą być ukryte wyłącznie w zewnętrznej części pojazdy

KLASA 1
• dwa rodzaje zapachu – cynamon i suszona skórka pomarańczy
• dopuszczalna liczba pojazdów – 2-3
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych 2-3
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu
• limit czasu 4 min
• przewodnik zna liczbę próbek
• próbki mogą być ukryte wyłącznie w zewnętrznej części pojazdu

KLASA 2
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, suszona skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba pojazdów – 1-4
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1-5
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu, zabawek lub jedzenia (schowanego w sposób, który uniemożliwi bezpośredni dostęp do jedzenia/zabawek)
• limit czasu – 6 min.
• przewodnik nie zna liczby próbek
• próbki mogą być ukryte wyłącznie w zewnętrznej części samochodu
• próbki mogą być niedostępne
• stożki zapachowe mogą się nakładać (minimalna odległość między nimi wynosi 1 m)

KLASA 3
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, suszona skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba pojazdów – 1-5
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 0-5
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu, zabawek lub jedzenia (schowanego w sposób, który uniemożliwi bezpośredni dostęp do jedzenia/zabawek)
• limit czasu – 8 min.
• przewodnik nie zna liczby próbek
• próbki mogą być ukryte wyłącznie w zewnętrznej części samochodu
• próbki mogą być niedostępne
• stożki zapachowe mogą się nakładać (minimalna odległość między nimi wynosi 0,5 m)

SENIOR
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, suszona skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba pojazdów – 1-2
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1-2 (próbki mogą być tego samego zapachu)
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu
• limit czasu – 4 min.
• przewodnik zna liczbę próbek
• próbki mogą być ukryte wyłącznie w zewnętrznej części samochodu

Pomieszczenia
KLASA 0
• jeden rodzaj zapachu – cynamon
• dopuszczalna liczba pomieszczeń – 1
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1
• limit czasu – 2min.
• przewodnik zna liczbę próbek

KLASA 1
• dwa rodzaje zapachu – cynamon i suszona skórka pomarańczy
• dopuszczalna liczba pomieszczeń – max. 2
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych 2-3
• limit czasu – 4min.
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu
• przewodnik zna liczbę próbek
• próbki mogą być ukryte na wysokości maksymalnie 1 metra

KLASA 2
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba pomieszczeń – max. 4
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1-5
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu, zabawek lub jedzenia
• limit czasu – 6 min.
• przewodnik nie zna liczby próbek
• próbki mogą być ukryte na wysokości maksymalnie 2 metry
• próbki mogą być niedostępne
• stożki zapachowe mogą się nakładać (minimalna odległość między nimi wynosi 1 m)

KLASA 3
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, suszona skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba pomieszczeń – max. 5
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 0-5
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu, zabawek lub jedzenia
• limit czasu – 8 min.
• przewodnik nie zna liczby próbek
• próbki mogą być ukryte maksymalnie na wysokości 3 metry
• próbki mogą być niedostępne
• stożki zapachowe mogą się nakładać (minimalna odległość między nimi wynosi 0,5 m)

SENIOR
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba pomieszczeń – max. 2
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1-2
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu, zabawek lub jedzenia
• limit czasu – 4 min.
• przewodnik zna liczbę próbek
• próbki mogą być ukryte maksymalnie na wysokości 1 metra

Teren
KLASA 0
• jeden rodzaj zapachu – cynamon
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1
• limit czasu – 2min.
• przewodnik zna liczbę próbek
• próbki mogą być ukryte wyłącznie na wysokości dostępnej dla psów

KLASA 1
• dwa rodzaje zapachu – cynamon i suszona skórka pomarańczy
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych 2-3
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu
• limit czasu 4 min
• przewodnik zna liczbę próbek
• próbki mogą być ukryte na wysokości maksymalnie 1 metra

KLASA 2
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, suszona skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1-5
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu, zabawek lub jedzenia
• limit czasu – 6 min.
• przewodnik nie zna liczby próbek
• próbki mogą być ukryte na wysokości maksymalnie 2 metry
• próbki mogą być niedostępne
• stożki zapachowe mogą się nakładać (minimalna odległość między nimi wynosi 1 m)

KLASA 3
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, suszona skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 0-5
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu, zabawek lub jedzenia
• limit czasu – 8 min.
• przewodnik nie zna liczby próbek
• próbki mogą być ukryte maksymalnie na wysokości 3 metry
• próbki mogą być niedostępne
• stożki zapachowe mogą się nakładać (minimalna odległość między nimi wynosi 0,5 m)

SENIOR
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1-2
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu
• limit czasu – 4 min.
• przewodnik zna liczbę próbek
• próbki mogą być ukryte maksymalnie na wysokości 1 metra

Przedmioty
KLASA 0
• jeden rodzaj zapachu – cynamon
• liczba przedmiotów do przeszukania – 15
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1
• limit czasu – 2min.
• przewodnik zna liczbę próbek
• przedmioty nie mogą znajdować się na podwyższeniu
• przedmioty do przeszukania to wszelkiego rodzaju puszki metalowe, pudełka plastikowe i papierowe

KLASA 1
• dwa rodzaje zapachu – cynamon i suszona skórka pomarańczy
• dopuszczalna liczba przedmiotów – 20
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 2-3
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu
• limit czasu 4 min
• przewodnik zna liczbę próbek
• przedmioty mogą być maksymalnie na wysokości 0,5 metra
• przedmioty do przeszukania to wszelkiego rodzaju puszki metalowe, pudełka plastikowe i papierowe (mogą być wypełnione wodą lub ziemią) oraz przedmioty codziennego użytku (plecaki, walizki, buty, zabawki itp.)

KLASA 2
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, suszona skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba przedmiotów – 20
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1-5
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu, zabawek lub jedzenia
• limit czasu – 6 min.
• przewodnik nie zna liczby próbek
• próbki mogą być ukryte na wysokości maksymalnie 1,5 metra
• próbki mogą być niedostępne
• stożki zapachowe mogą się nakładać (minimalna odległość między nimi wynosi 1 m)

KLASA 3
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, suszona skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba przedmiotów – 25
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 0-5
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu, zabawek lub jedzenia
• limit czasu – 8 min.
• przewodnik nie zna liczby próbek
• próbki mogą być ukryte maksymalnie na wysokości 2 metrów
• próbki mogą być niedostępne
• stożki zapachowe mogą się nakładać (minimalna odległość między nimi wynosi 0,5 m)

SENIOR
• trzy rodzaje zapachu – cynamon, suszona skórka pomarańczy i goździk
• dopuszczalna liczba przedmiotów – 15
• dopuszczalna liczba próbek zapachowych – 1-2
• rozproszenia w postaci zwodniczego zapachu
• limit czasu – 4 min.
• przewodnik zna liczbę próbek
• próbki mogą być ukryte maksymalnie na wysokości 1 metra

Kwestie sporne
• W kwestiach spornych na danych zawodach, nieobjętych regulaminem Testów Zapachowych i Zawodów Polskiej Ligi Nosework decyduje sędzia.
• Sytuacje sporne dotyczące prowadzenia zawodów oraz skargi na sędziego rozstrzyga zarząd Polskiej Ligi Nosework na podstawie zgromadzonych informacji i materiałów
• Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego do zarządu Polskiej Ligi Nosework w terminie 3 dni od spornej sytuacji
• Sędzia ma prawo zdyskwalifikować zawodnika w wypadku utrudniania prowadzenia zawodów (nadmiernej dyskusji, uniemożliwianiu startów innych zespołów, nie opuszczeniu ringu na polecenie sędziego itp.). Dyskwalifikacja nałożona na zawodnika przez sędziego obejmuje udział w zawodach. Dodatkowo zarząd Polskiej Ligi Nosework może nałożyć na zawodnika dyskwalifikację czasową lub dożywotnią.

Tytuły przyznawane przez Polską Ligę Nosework

Zasady przyznawania tytułu Champion i Grand Champion Polskiej Ligi Nosework
• Każdy z zespołów, który zaliczył w danej kategorii w klasie 3 dwa czyste starty otrzymuje tytuł Champion z dopiskiem nazwy tej kategorii (np. Champion Polskiej Ligi Nosework w kategorii Pojazdy).
• Każdy z zespołów, który zdobył tytuły Champion we wszystkich czterech kategoriach otrzymuje tytuł Grand Champion Polskiej Ligi Nosework (w klasie Senior tytuł Champion jest przyznawany na oddzielnych zasadach).
• Tytuł Champion Senior uzyskuje zespół, który jest uprawniony do startowania w tej klasie i zaliczył po dwa czyste przebiegi w każdej z kategorii w klasie Senior.

Zasady przyznawania tytułu Mistrz Polskiej Ligi Nosework
• Każdy z zespołów może walczyć w danym sezonie o tytuł mistrzowski; tytuł jest przyznawany po zakończeniu ostatnich zawodów w sezonie
• Tytuł mistrz polskiej ligi nosework jest przyznawany za dany rok kalendarzowy
• Tytuł mistrz polskiej ligi nosework jest przyznawany jeden, bez podziału na klasy i kategorie
• Tytuł jest przyznawany po zsumowaniu wszystkich punktów zdobytych podczas zawodów rangi mistrzowskiej w danym roku kalendarzowym
• W przypadku takiej samej liczby punktów, brane pod uwagę będą punkty zdobyte w zawodach pucharowych (jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, tytuł jest przyznawany ex aequo)

Punkty brane pod uwagę przy przyznawaniu tytułu Mistrz Polskiej Ligi Nosework
• Zarówno w zawodach mistrzowskich, jak i pucharowych, sposób przyznawania punktów jest ten sam
• W pierwszej kolejności pod uwagę brane są punkty zdobyte w zawodach mistrzowskich
• Zespół otrzymuje za swój start na zawodach w każdej z kategorii określoną liczbę punktów
• Zespół otrzymuje dodatkowe punkty za zdobytą lokatę – odpowiednio – lokata 1 – 50 punktów; lokata 2 – 40 punktów; lokata 3 – 30 punktów; lokata 4 – 20 punktów; lokata 5 – 10 punktów

Polska Liga Nosework, oprócz zawodów, zastrzega sobie możliwość organizowania gier i zabaw z zasadami ujętymi w osobnych regulaminach.

Autorzy regulaminu: Piotr Awencki, Sylwia Trambacz-Oleszak
Regulamin obowiązuje od 20.06.2023 r.